Informacje dla pacjenta


Hipnoza to sztuczny sen, wywołany z pomocą hipnotyzera i za zgodą pacjenta. Przed każdym seansem objaśniamy pacjentowi, co się będzie z nim działo i co ja będę robił. Jak to się dzisiaj mówi: jest to wspólnie ustalony kontakt z warunkami przyjętymi przez obie strony. Pacjent wybiera sobie dogodną pozycje, kiedy wie, że przez dłuższy czas nie będzie mógł się poruszać. Zakres i intensywność różnych stanów świadomości jest olbrzymia i w większości nie zbadana. Hipnoza jest jednym z takich stanów - na granicy między jawą i snem. Umożliwia przywołanie oby tych stanów, co oznacza, że w seansie sztucznego snu jednakowo są zaangażowane podświadomość, porządek i chaos. Wszystko to daje twórczy rezultat w rozwiązywaniu wielu problemów psychicznych i zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku chorób psychosomatycznych.

Duża podatność na hipnozę mają dzieci w wieku 8 - 11 lat, później wiek dojrzewania - z postawą buntowniczą i zaprzeczeniem autorytetom - wymaga od terapeuty bardzo indywidualnego podejścia. I znów dobra podatność na sztuczny sen powraca po dwudziestym roku życia.

Za stan naszej energii psychicznej odpowiadają konkretne fale mózgowe:

  • Fale beta - to pełna świadomość, pobudzone zmysły i ożywienie, odbieramy wtedy wiele bodźców z otoczenia.
  • Fale alfa - to odprężenie, spowolnienie, relaks, koncentracja na własnym wnętrzu, to podatność na większość odmiennych stanów świadomości.
  • Fale theta - to fale przejścia od snu do jawy (dłuższe lub krótsze momenty zasypiania i przebudzenia).
  • Fale delta - to głęboki regenerujący sen. Sztuczny sen hipnotyczny wywołuje się poprzez aktywizowanie fal mózgowych alfa.
W stanie hipnozy umysł jakby podlega rozdziałowi (dysocjacja): racjonalna lewa półkula słucha poleceń terapeuty i "układa je" , prawa półkula poszukuje rozwiązań symbolicznych, różnych skojarzeń, możliwości nietypowego rozwiązania, bez nawykowego myślenia, przyzwyczajeń, ?leniwego? chodzenia na skróty. Prawa półkula poddaje nam idee bardziej twórcze, bardziej dla nas nietypowe i nowatorskie. Oddala nas, bowiem strach, który podpowiada logika, w dużej mierze bazująca na wypróbowanych standardach. Hipnoza sama w sobie jest stanem bardzo twórczym, odkrywa różne ścieżki, które w stanie alfa można rozważać a nawet realizować (pisać, rysować, planować).