Leczenie schorzeń

HIPNOZA W LECZENIU SCHORZEŃ

Dr Andrzej Kaczorowski: Hipnoza jest jedną z najciekawszych metod terapeutycznych. Dzięki wprowadzeniu organizmu pacjenta w stan koncentracji na sobie, można wzmocnić w nim wszystkie siły, które pomogą mu zdrowo żyć, łatwo kontaktować się z ludźmi i bez strachu uczyć się nowych rzeczy. Indywidualnie dobrane afirmacje hipnotyczne wyzwalają w pacjentach optymizm, siły samoleczące, pogodne spojrzenie na przyszłość, ułatwiają wyznaczenie sobie wymarzonych celów życiowych. Nie obciążone nawykowymi lękami myślenie daje nam do wyboru znacznie większy wachlarz możliwości, które do tej pory ukrywała nasza psychika. Hipnoza jest także ważnym narzędziem w walce z chorobami psychosomatycznymi, czyli tymi, które powstały z powodu utrwalonych lęków. Hipnoza lecznicza jest formą bezpiecznej umowy miedzy terapeutą i pacjentem. Terapeuta wprowadza pacjenta w kontrolowany sen, który jest jednak snem naturalnym. Pacjent odłącza się od rozpraszających bodźców zewnętrznych i koncentruje na swoim wnętrzu – konfliktach, doznaniach, lękach, ale też możliwościach samopomocy. Słucha poleceń terapeuty, które pozwalają głębiej wejść w trans, utrzymać go przez odpowiednią ilość czasu i bezlękowo dojść do źródła schorzenia czy problemu. Potem pacjent zostaje powoli, jakby naturalnie rozbudzony i jest już uzbrojony w siłę, wzmocnioną zdrowotnymi afirmacjami terapeuty. Na hipnozę podatni są właściwie wszyscy ludzie. Hipnoza jest terapią całkowicie bezpieczną. W czasie hipnozy pacjent nie może być zmuszony do uczynienia czegokolwiek wbrew sobie.


Muszę jednak zaznaczyć, że choć hipnoza jest znakomitą terapią w przypadku chorób psychosomatycznych, to nie jest przysłowiową „czarodziejską różdżką”. Wielu pacjentów przychodzi do mnie i informuje, że ze swoją chorobą „byli już wszędzie i jestem dla nich ostatnią deską ratunku”. I wtedy zawsze mówię: w przypadku utrwalonych chorób nie ma natychmiastowych efektów! Każda prawidłowa (i uczciwa) terapia wymaga czasu i cierpliwości. W czasie jednego-dwóch seansów nie da się pokonać lękowych blokad naszej podświadomości. A nawet dodam, że po pierwszym seansie pacjent może poczuć się nieco gorzej, bo afirmacje uruchamiają jego własny system oczyszczania i samoleczenia. W czasie terapii najpierw powracamy do stresujących przeżyć, potem je analizujemy, by na koniec ze spokojem je przyjąć i… już spokojnie pójść dalej. Po to właśnie potrzebny jest czas i cierpliwość.

Sztucznie wywołany sen z odpowiednimi afirmacjami pobudza pamięć, koncentrację, nastawienie na sukces (także w walce z chorobą) i rozładowanie stresu. Hipnoza łagodzi każdy stres hamujący proces nauki. A nauka to nie tylko „szkoła”, ale także sprawne radzenie sobie z problemami, umiejętność odreagowania złych doświadczeń, których nagromadzenie powoduje liczne choroby – od reumatyzmu, poprzez nałogi, po migreny a nawet nowotwory. Medycyna codziennie rozpoznaje nowe choroby psychosomatyczne (zwane też społecznymi), należą do nich cukrzyca, wszelkie nerwice, fobie, zaburzenia seksualne, miażdżyce, alergie, bezsenność, nawykowe zaparcia, czy liczne reakcje bólowe. Nie sposób wymienić wszystkich schorzeń, które mają podłoże w naszej osłabionej, bombardowanej stresami psychice. W przypadku chorób psychosomatycznych hipnoza jest sprawnym narzędziem i terapią. Między naszą psychiką a ciałem jest połączenie i wzajemne oddziaływanie. Hipnoza przyspiesza tę komunikację, ponieważ łagodzi blokady jaźni (nawyki, utrwalone reakcje automatyczne czy lękowe). To właśnie stres powoduje owe blokady, a one zamieniają się w choroby psychosomatyczne. Hipnoza poprzez działanie na psychikę równoważy nie tylko pracę mózgu, ale poprzez mózg harmonizuje też odpowiednie wydzielanie hormonów i naszych własnych czynników obronnych.

Prawidłowo przeprowadzona hipnoza może być pomocą w licznych schorzeniach:

• LECZENIU chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, lęków, stanów postresowych, depresji, tików, bezsenności, napięć emocjonalnych, zaparć, bruksizmu, moczenia nocnego u dzieci, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych oraz regulowanie ciśnienia tętniczego krwi.
• WZMACNIANIU procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania własnych sił obronnych organizmu.
• USUWANIU bólu po przebytych chorobach, zabiegach, operacjach, wypadkach oraz bólów niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym.
• UWALNIANIU z nałogów: alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, pociągu do hazardu, komputeromanii, kleptomanii, seksomanii i innych, wraz z usuwaniem ich przyczyn.
• REGULACJI zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną przeciw nadwadze, otyłości, bulimii i anoreksji, włącznie z usuwaniem ich przyczyn.
• WZMACNIANIU pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszenie tremy przedegzaminacyjnej lub publicznym wystąpieniem, doskonalenie umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych i imprez estradowych.
• PRZYPOMINANIU w hipnozie zapomnianych sytuacji i rzeczy, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, np. amnezją, utratą przytomności itp.
• ZAPOMINANIU tragicznych przeżyć i dramatycznych sytuacji życiowych, trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych, traumatycznych doznań itp.
• POBUDZANIU sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, impotencji i oziębłości płciowej, stymulowanie leczenia zaburzeń o podłożu nerwicowym i nawykowym.
• WZMACNIANIU systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu oraz pozytywnego myślenia i działania.
• ANALGEZJI, czyli znieczulenie bólów czasowe i trwałe (odczywane tylko w formie przytłumionej), wywoływanie niewrażliwości na ból, przygotowanie hipnotyczne (w formie naturalnej narkozy) przed zabiegami, operacjami i porodami.

Inne typy hipnozy leczniczej:
• REGRESJA wieku, czyli cofanie pamięci wstecz do głębokiego dzieciństwa w celach terapeutycznych.
• REGRESJA REINKARNACYJNA, czyli cofanie wstecz w istnienie innych wymiarów w celach terapeutycznych i poznawczych.
• PROGRESJA wieku, czyli wywoływanie przyszłości w hipnozie, np. jasnowidzenie.