Nowy Czas - BEZPŁATNY WYKŁAD I SEANS HIPNOTERAPII

BEZPŁATNY WYKŁAD I

SEANS HIPNOTERAPII

 

Stali bywalcy bezpłatnych pokazów hipnozy es­tradowej i hipnoterapii dr Kaczorowskiego w Londynie wiedzą, że każde spotkanie jest inne i niepowtarzalne, tak jak inny jest każdy z nas. Każdy z nas ma swoje problemy, fobie, strachy, kłopoty, trudności, a nierzadko dramaty. Każ­dego z nas coś dręczy i każdy z nas zmaga się z zewnętrznymi, a często też z wewnętrznymi oporami i barierami nie do pokonania. Te ba­riery wielokrotnie okazują się tylko pozornie nie do pokonania. Wszystko zależy od nas i to my lub nasza podświadomość decyduje dokąd i jak prowadzi nas piękna ścieżka życia każdego z nas. Czy jest usłana różami czy ostami i gąsz­czem nie do przebycia? A jak usłana różami, to czy jesteśmy pokłuci przez jej kolce, czy umiemy je skutecznie i zręcznie omijać? Czy mając pie­niądze, dobrobyt umiemy zapewnić sobie i bli­skim szczęście? Czy też wręcz odwrotnie, mimo pieniędzy i dobrobytu szarpią nas dramaty ro­dzinne i osobiste z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić?

Po wizycie na indywidualnym seansie u dr. Kaczorowskiego okazuje się wielokrotnie, że to nasz sposób myślenia, nasze przyzwyczajenia blokowały nam dostęp do naszych pragnień i uniemożliwiały osiągnięcie wyznaczonego sobie celu. Czasem wystarczyła regresja do źródła problemu i usunięcia go w stanie hipnozy wraz z pozytywnym kodowaniem na sukces. Jeżeli ktoś chce być najlepszy w tym co robi, lepszy niż jego nauczyciel i mistrz, to musi pozbyć się m.in. blokad jakie sam sobie nałożył.

-Jeżeli ktoś uznaje prymat mistrza, to go nigdy nie pokona, bo podświadomość do tego nie dopuści - mówi dr Kaczorowski. - W takich przypadkach moim zadaniem jest przekonanie podświadomości i zakodowanie poczucia włas­nej wartości, a nawet wyższości.

Na ostatnim bezpłatnym pokazie mieliśmy osobę, w której pod hipnozą ujawnił się we­wnętrzny byt, przeszkadzający w codziennym życiu. Owo duchowe istnienie, byt, zwane z an­gielskiego enńty, potrafi skutecznie zatruć nam codzienne życie, skutecznie sprowadzać na drogę hazardu, uzależnień od alkoholu i papie­rosów, nie mówiąc o innych brzydkich skłonno­ściach, prowadzących do osobistych rozczarowań sobą samym a nawet do tragedii.

Nic jednak straconego nie taki diabeł straszny jak go malują. Doświadczony hipnote- rapeuta potrafi poradzić sobie z najtrudniej­szymi przypadkami wymagającymi wielokrotnej regresji i kodowania. Bolesna przeszłość jest jak pajęczyna, więzi nas, będąc niewidoczna. Tylko w hipnozie można dotrzeć do tego, co jest nie­widzialne, zdjąć tę pajęczynę i uwolnić naszą psychikę.

Jak przebiegają spotkania z hipnozą i hipno- terapią? Bardzo różnie. Zależnie od dynamiki zebranych osób dr Kaczorowski decyduje się na dłuższy lub krótszy wykład o hipnoterapii i swo­jej autorskiej metodzie imago terapii, po którym następuje pokaz hipnozy estradowej, tego nie­zwykle atrakcyjnego i widowiskowego elementu hipnozy i hipnoterapii. Pokaz technik hipnozy i hipnoterapii wraz z widowiskowym mostem ka- taleptycznym może trwać od pół godziny do dwóch godzin nawet, w zależności od tego „co ujawni” się w stanie hipnozy u danej osoby. Na podstawie poszczególnych przypadków, dr Ka­czorowski pokazuje jak działa hipnoterapia i jak wielkie są jej możliwości na pozytywne zmiany w każdym z nas. Pomóc można wszystkim bez względu na ciężar problemu i bez względu na wiek. Potrzebna jest jednak chęć do zmiany.

W nowym, mam nadzieję lepszym dla każ­dego z nas 2014 roku, wznawiamy w Londynie niezwykle popularny Kurs Doskonalenia Umy­słu Metodą Autohipnozy „DUMA” dr. Kaczo­rowskiego. Jednodniowy, skondensowany i przystępny dla każdego kurs jest kluczem do ukrytych możliwości, tkwiących w każdym z nas

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości i zdolności. Na kursie nauczysz się m.in. wyzbywać się zbędnych na­wyków, stereotypów i uzależnień. Zwiększysz poczucie własnej wartości, pewności siebie i od­wagi w działaniu oraz myśleniu. Nauczysz się właściwego zarządzania swoim czasem oraz uporządkujesz wszystkie swoje sprawy. Poznasz nowe techniki medytacji, wizualizacji, kontem­placji i relaksu w autohipnozie. Wydobędziesz ukryty potencjał umysłowy, intelektualny oraz zwiększysz swój iloraz inteligencji i poszerzysz możliwości intuicyjne i kreacyjne. Techniki dr. Kaczorowskiego „DUMA” to wielki krok do przodu dla ludzi o otwartym umyśle. To najlep­sza inwestycja w Twoją przyszłość, sukces, zdro­wie, finanse, dobrobyt, naukę, dobre samopoczucie i zmianę dotychczasowego życia na lepsze i efektywniejsze.

„DUMA” Kaczorowskiego to jest to, czego potrzebuje nie tylko twoja logiczna świadomość, ale najbardziej twoja podświadomość, która jest nieodkrytą potęgą twojego umysłu. Pamiętajmy, że umysły są jak spadochrony, działają tylko wtedy, gdy są otwarte.

Pamiętajmy też o najważniejszym i niezwykle trafnym spostrzeżeniu Castanedy: „We either make ourselves miserable, or we make ourselves strong. The amount of work is the same.” — co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „Możemy zro­bić z siebie przegraną łajzę albo szczęśliwego zwycięzcę. Wysiłek jest ten sam!”

Spotkania indywidualne z dr. Kaczorowskim od 31 stycznia do 6 lutego

Kolejne bezpłatne spotkanie w Londynie z dr. Kaczorowskim w drugą lub trzecia niedzielę marca. Zapraszamy też na marcowe spotkania z doktorem w Southampton, Portsmouth i Bour­nemouth.

Szukaj nas na: londynek.net kaczorowski.co.uk

na Facebook’u:

facebook.com/drKaczorowski

oraz, rzecz jasna, w kolejnych wydaniach

„Nowego Czasu”

kaczorowski@lukmag. com

07914 167 199

Robert Alexander Gajdziński