W czym może pomóc hipnoza

LECZENIE chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, lęków, stanów postresowych, depresji, tików, bezsenności, napięć emocjonalnych, zaparć, bruksizmu, moczenia nocnego u dzieci, , astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych oraz regulowanie ciśnienia tętniczego krwi.

UWALNIANIE z nałogów alkoholu, tytoniu, narkotyków, pociągu do hazardu, komputeromanii, kleptomanii, seksomanii i innych - wraz z usuwaniem przyczyn.

REDUKCJA zaburzeń odżywiania poprzez hipnozę skierowaną na nadwagę, otyłość, bulimię i anoreksję - włącznie z usuwaniem przyczyn.
WZMACNIANIE pamięci, koncentracji i procesu efektywnego uczenia się - doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszanie tremy egzaminacyjnej, tremy przed zgromadzeniem, doskonalenie umiejętności przemawiania na wystąpieniach publicznych i estradowych.
WZMACNIANIE procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania sił obronnych organizmu.

USUWANIE bólu po przebytych chorobach, zabiegach, operacjach, wypadkach oraz bólu niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym, psychicznym.

PRZYPOMINANIE zapomnianych sytuacji i rzeczy w hipnozie, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, zapomnianych wskutek amnezji, utraty przytomności itp.

ZAPOMINANIE nieprzyjemnych przeżyć i sytuacji życiowych, trudnych zdarzeń, przykrych zawodów miłosnych, traumatycznych przeżyć itp.

ZWIĘKSZANIE sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, oziębłości, stymulacja zaburzeń o podłożu nerwicowym, psychicznym.

WZMACNIANIE systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu i pozytywnego myślenia i działania.

ANALGEZJA - znieczulenie bólów czasowych, trwałych w formie przytłumionego bólu, wywołanie niewrażliwości na ból w czasie zabiegów na organizmie.

REGRESJA wieku, cofanie pamięcią w wstecz do dzieciństwa w celach terapeutycznych.

REGRESJA - reinkarnacja w celach terapeutycznych i poznawczych; cofanie wstecz w inny wymiar.

PROGRESJA wieku - wywoływanie przyszłości, tzw. jasnowidzenie w hipnozie.